Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons! In onderstaande privacy statement lees je over de wijze waarop What Makes You Tick zich inzet om de privacy van jouw persoonlijke data te waarborgen.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor haar zakelijke dienstverlening verwerkt What Makes You Tick de volgende gegevens:

  • Je naam
  • Naam van je bedrijf/werkgever (indien van toepassing)
  • Je adres en/of het adres van je bedrijf/werkgever
  • Je mailadres
  • Je telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening; om contact met je te kunnen onderhouden en te kunnen factureren.

Voor het versturen van e-mails voor informatie-, inspiratie- en marketingdoeleinden verwerkt What Makes You Tick de volgende gegevens:

  • Je naam
  • Je mailadres

Je kunt je gegevens op ieder moment wijzigen en je ten alle tijden afmelden voor toekomstige berichten via de link onderaan de e-mails.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Je (zakelijke) gegevens worden uitsluitend handmatig door ons verwerkt.

 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard?

What Makes You Tick bewaart je gegevens zolang wij een zakelijke relatie met je onderhouden. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, verwijderen we je gegevens uit onze administratie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

What Makes You Tick deelt je gegevens niet met derden. De enige uitzondering hierop zijn overheidsinstanties wanneer What Makes You Tick daar wettelijk toe verplicht is, zoals voor de aangifte Omzetbelasting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door What Makes You Tick. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de bij What Makes You Tick bekende persoonsgegevens naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@whatmakesyoutick.nl. We reageren dan zo spoedig mogelijk – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: heps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

What Makes You Tick neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@whatmakesyoutick.nl.

 

Laatste update: januari 2023